Fluture venit din amintire

Un fluture cu aripile frânte  încet străbate o lume nouă, o lume dificilă a amintirilor, în speranţa reîntoarcerii-n trecut. Deşi nu se ştie niciodată clipa, odată, cândva, îşi va găsi drumul spre înapoi.

 

Sunt fluture venit din amintire
Ce caut clipa ce-a trecut
Zadarnică speranţă, şovăire
Mi-e trupul obosit de lut.

De câte ori eu aripile-ntind
Îmi pare că mi se lărgeşte zarea
Şi tot zburând cu gândul în trecut
Nu mai găsesc la-ntoarcere cărarea.

Sunt fluture venit din amintire
Ce nu găsesc la-ntoarcere cărarea.

Fluture venit din amintire – Gabriel Dragnea


Comments

Categories: Macro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *